Изображения


Миниятюра изобразяваща Източните славяни, по-точно Киевска рус от периода 885 до 1100г.

Св. Георги в църква  Яиланли, Гореме, Турция 1000-1199Стенопис в старата катедрала във Вероя. от първата половина на 13 век.