четвъртък, 29 декември 2016 г.

Подплатена подшлемна шапка.

Днес направих своята втора подшлемна шапка с подплата.
Първата беше качулка, изработена от 2 пласта лен и 3 пласта памучен плат.
Тази, която днес завърших е направена от 2 пласта лен между които има памук за подплата.
Това е вид гамбезонна шапка, която се носи под ризничевата качулка или под шлемът(или под ризничевата качулка и шлемът).
Може да се каже, че за първи опит и изхабени около 2 метра лен за направата на тази подплатена шапка се получи добре. Може би като недостатък е , че използвах два различни памука - единият е по - мек, другият е по - твърд. От едната страна стана по-плътно. Но това не е чак такъв голям проблем.
За първи опит - гордея се с резултата

А като размери и кройка използвах:

неделя, 4 декември 2016 г.

Подход към исторически извори

Историческите извори за средновековната Българска история са малко или недостатъчни. Поради трудните времена, голяма част от домашните историческите извори са заличени и унищожени. Част от писмените сведения са изнесени от Българската територия още по времето на Средновековието.
Изворите, с които разполагаме наблягат на политическите събития и процеси. Малко от писмените източници обръщат внимание на снаряжението и въоръжението на българската войска в средновековието. 
Тези фактори оказват отрицателна роля в опитите да се направи една реалистична картина на българската армия от средните векове, нейната структура и прочие.  А реконструирането й почти невъзможно.

Изворите по произход се делят на:
  • Домашни
  • Чужди
Историческите извори, които aз като реконструктор използвам са (по степен на тежест):
  •  Археологически
  •  Писмени
  •  Художествени
Като подход към източниците, е добре една информация да се срещне при различни източници независими един от друг. Ако се черипи информация само от писмен източник , е добре да се извлече една и съща информация от поне трима автори, които са независими един от друг.
А когато се  съчетаят писмени с художествени източници, трябва да се има предвид, колко са достоверни те - ако са стенописи, не бива да се доверяваме напълно.

Археологически 

Археологическите източници са с най - голяма тежест както отбелязах малко по-горе.
Като и тези източници понякога не дават ясна информация и се срещат грешки. Поради лошото им състояние или местоположението им на намиране, понякога не води до точна информация.
Въпреки трудностите, този вид находки са неоспорими източници за реконструирането на въоръжението и снаряжението на Българската армия и елит. 
(из. 1) Находки от пернишката крепост.

(из.2 ) Ризничев чорап намерен в масов гроб в Брацигово.


(из. 3) Ризница от 15-16 век

(из. 4) Шлем и част от ламеларен доспех от Пернишката крепост
Датирани средата на XII век до първата половина на XIII век

(из. 5) Сервелие намерено при разкопки в Търново (датировка средата на XIII в.)

Писмени

Писмените източници са съществен фактор за извличане на информация за хората и структурата на обществата в средните векове. От този вид източници, рядко се среща информация за снаряжението и въоръжението. Най - често тази информация се споменава с термини и специфични названия, които днес може да значат едно, но тогава са значили съвсем коренно различно нещо. Този тип източници са съществен фактор проучването на военна структура, административни длъжности и прочие.  
Документите са съществен писмен източник за отношенията на България с останалите държави и останалият свят.
Има сведения за търговски отношения между България и Генуа, между България и Венеция,  България и Добровник, търговия на платове, дрехи, хартия, мастило,  нападателно и защитно въоръжение. 
Подходът към тях трябва да бъде отново много внимателен. Моят личен подход към тях се изразява в три фактора:
  1. Кой го пише
  2. С каква цел го е написал
  3. Кога  го е написал
Ако примерно писменото сведение е писано от Византиец, когато пишат за Българите, ще използват отрецателни и негативни епитети. По такъв начин  читателя остава с лошо мнение за Българите. Сякаш те са някакви диваци, кравожадни и безмилостни варвари.
Често византийските летописци наричат Българите - хуни, печинеги, авари, кумани. За да породът страх и погнуса  у читателя.Художествени


Не на последно място са и художествените източници, скулптури, стенописи и изображения по книгите.
Докато скулптурите и изображенията по книгите са сравнително достоверни, стенописите (според мое лично мнение) не са надежден източник. 
До към XI началото на XII век църковните стенописи са сравнително достоверни (из. 6). Но не изцяло. Не можем да бъдем напълно сигурни, дали това което е изобразено на самият стенопис е характерно за даденият регион. 


(из. 6) Византийски стенопис 11-12 век намиращ се в днешна Турция.

В този период ламеларните доспехи се използват все още масово и са основна защита, която е изключително надеждна за онова време.
В началото на 13 век. ламеларните доспехи вече постепенно и дори напълно отпадат от употреба. Но все още има спомен за този вид доспех. Като вече в стенописите се рисуват ламеларните доспехи по памет или по канон. Което ги прави изключително ненадеждни, като източник на информация за реконструкция.
Църковните стенописи по никакъв начин не могат да се определят като надежден източник. Нито за въоръжение и снаряжение, ни за ежедневие показано на тях.
Ето един пример, как археологически източник(из. 2) съчетан с художествен дава пълна картина за реконструкция(из. 7)
Докато ламеларът и  раменете и полата са изключително ненадеждни, въреки лошото качество на снимката, се вижда, че войнът носи ризничеви чорапи. В началото на XIII век, ламеларите изцяло отпадат като употреба във въоръжението и снаряжението на България. Като е възможно, все пак(според мен) да са използвани от някой по-бедни войници, като алтернатива на снаряжение. През този период(XIII в.) започват да се връщат в масова употреба плетените ризници, като те покриват тялото до средата на бедрата, започват да се носят ризници с дълъг ръкав и ризничеви ръкавици. Като се използват ризничеви чорапи и ризничеви качулки, северлиета с ризничево забрао за тила и предшията(из. 5).
(из. 7) Стенопис от старата катедрала  във Вероя, Първата половина на XIII в.

Акуратността във църковните стенописи е изключитлено съмнителна. Това изкуство преминава през различни етапи. Художниците не рисуват това, което отговаря на тяхното време, те не рисуват това което виждат, а рисуват по строг канон, така както църквата е поверила да се изобразява даден светец. Днес светците се рисуват с ламеларни доспехи. Това обаче не означава, че днес ги носим. Нали?
Тази традиция води началото си още от IX-X век, когато светците са били рисувани с (най - често)златни ламеларни доспехи, корони и прочие. По образец на византийските императори.
Мобилността на художниците не трябва да се подценява.
Често един владетел или феодал е канил майстор, за да ми изрисува тронната зала или някоя църква. Не трябва да се забравя, че голяма част от църквите в България са изрисувани от византийски майстори или български майстори обучаващи се във чужди школи.


Като заключение, бих добавил, че когато се прави една реконструкция, трябва да се търси информация в различните видове източници. 
Никога да не се приема един източник(особено източник от изкуството) като чиста монета. 
Към източниците винаги трябва да се подхожда критично и безпристрастно.


неделя, 4 септември 2016 г.

Защо да се занимаваме с историческа реконструкция?

Може би, си задавате въпроса - Защо да се занимавам с историческа реконструкция?
или Защо хората са избрали за свое хоби именно историческата реконструкция?

Има няколко причини за това.
Но нека първо да Ви разясня какво точно е историческа реконструкция и какво съчетава тя в себе си.

Историческата реконструкция е съвкупност от няколко дейности -


- Изследователска дейност, изучаване на даденият исторически период, който сте си избрали.
- Издирване на археологически паметници, находки, извори и други източници, за да пресъздадете максимално правилно и достоверно историческият персонаж, който сте си избрали.
- Експериментална археология - чрез тази дейност, вие можете да разберете, как и защо точно по този начин се е правил или изработвал даден предмет.
- Възстановка - пресъздаване на дадени исторически събития, добре проучени и добре представени пред публиката. Възстановките се правят с образователна цел за широката публика.
- Живата история или музей на открито - след дългите месеци издирване и изучаване на съответният избран от вас исторически период и исторически персонаж идва ред на берете плода на вашият труд. А именно да представите това, което сте научили пред деца и възрастни, пред огромната аудитория от любопитни очи.


За персонажът, които ще пресъздавате.


Преди да престъпите към всички тези деойности. Вие трябва да направите една първа стъпка, която е решаваща за по-нататъшната Ви работа. - трябва да решите:

- Към кой период сте се насочили - Античност, Средновековие, Ренесанс, Българско възраждане, нова история.
- От там трябва да си изберете интервал от време - Примерно аз съм си избрал Асеневци 1185 - 1241г. (добре е историческият интервал от време да не превишава 60, в краен случей 80  години.)
- Следва да си изберете географски ареал - Източна Европа, Западна Европа, Балканите, Азия, Близкият Изток. Разбира се може да пресъздадете и войник от дадена война или конфликт.

След като сте решили тези три фактора, трябва да се съобразявате със тях. Преминавате към изследване, проучване, търсене на археологически данни и примери, извори. Разбира се най - точният и необорим източник е археологическата находка. Всички дрехи, въоръжение и снаряжение, всички елементи от вашата реконструкция трябва да са от един и същи период (от едно и също събитие, ако сте си избрали конкретно събитие за възстановка).
Всичко трябва да се пресъздава по-максимално най - точен начин. Дрехите - от естествена вълна, памук, лен, коприна и пр. Коланите, чантите, обувките от - естествена кожа. Снаряжението и въоръжението от стомана винаги термично обработена. Не се допускат репродукции от неръждаема стомана. Всеки елемент от реконструкцията Ви (дори копчетата по дрехите ви), трябва да е обоснован по възможност с археологическа находка, изображение или друг извор. Ако имате възможност дори начина на изработка трябва да е автентичен - да бъдат направени така както са правени по даденият период. Автентичният начин на изработка на даденият инвентар, не се забелязва от публиката, но това ще е във ваша лична полза. Ще Ви вдъхне увереност и самата ви реконструкция ще има тежест.


Като пример, мога да дам моите реконструкции - първата е 1185 - 1241г. - тежковъоръжен български войник от този период.
- Подплатена качулка от лен и памук
- Сегментен шлем с бирник(койф) - 1.3мм дебелина на шлемът, с подшлемен регулатор от естествена кожа. Плетката на бирника е 2мм дебелина на телта, 8мм вътрешен диаметър. Не — нитовани. ( След проучване на този фактор, се оказа, че в ранното средновековие е имало не — нитовани ризници при викингите. Но по-късно са започнали да нитоват ризниците си изцяло.)
- Гамбезон от памук - 1см дебелина,
- Ризница - нитована, 1,5мм дебелина на телта, вътрешен диаметър от 10мм , почернена.
- Ламеларен доспех - 1мм дебелина на пластините, обкован с естествена кожа. Като съм надградил ламеларният доспех с ламеларна пола и рамене.
- Бозубанди - по археологическа находка е датирана 1220-1240г. репродукция от 2мм дебелина на бозубандите.
- Ковани протектори - дебелина от 1.5мм. Черпил съм информация от Библията на Кръстоносците. Изображението е малко по-надолу в тази статия и е от 1240-1250 г. Но екваливалент на тези протектори ги има и на Балканите още от 11 век.
- Капковиден щит - източник "Скилица"
- Меч X тип - по находка край Плевен. (Снимки можете да видите в "Оръжейна")
- Боздуган от 45СТ стомана тип I (Снимки можете да видите в "Оръжейна")
- Брадва - типична за цяла Европа до 13 век. (Снимки можете да видите в "Оръжейна")

Втората  ми реконструкция е на рицар кръстоносец от орденът на Св. Лазар Йерусалимски.
Като тук използвам само, кованите протектори за крака,  гамбезона и ризницата.
Новото тук е:
- Ризничев койф - нитован от 9мм вътрешен диаметър, дебелина на халките 1.5мм
- Сервелие - скрит шлем  1,5мм дебелина, закален, изработен от 65Г стомана. Изработен по изображение.
- Great helm - 1.5мм дебелина на шлемът, по археологически находки.
- Протектори за краката - 1.5мм дебелина и капачки за коленете. Източник: Изображение.
- Капачки - протектори за коленете.
- Кавалерийски меч
- Триъгълен щит - heater shieldЗа да Ви отговоря на въпроса, които съм задал в заглавието на темата:


След като сте приключили с всички тези дейности и имате вече завършена реконструкция, вие можете да участвате в събития, възстановки, фестивали, панаири и чествания ако отговарят на вашият период. Тук трябва да спомена, че всеки реконструктор/реенактор/възстановчик решава на кое място по важност да постави събитията. За мен те не са на първо място.
Разбира се, ако наблягате на възстановки, фехтовка или бойни демонстрации и схватки, вие ще трябва интензивно да тренирате, бойните техники, фехтовката, издръжливостта си и пр.

През деня Вие ще запознавате широката публика с историята такава каквато е била, ще показвате на хората различни занаяти, техники, дейности, игри, бойни формации и масовки. Тук се явява образователната част.
 Разбира се, ако не държите на автентичността си, вие ще подведете публиката и децата. Те ще ви се доверят напълно в това, което им показвате и казвате. Поради тази причина, не бива да правите компромиси с реконструкцията си. През деня, вие ще образовате децата и родителите им, не подценявайте тази ваша роля.


Чрез историческата реконструкция Вие ще научите нещо, което не можете да научите от никой учебник или книга. - защо дрехите са се правили по конкретни кройки и от даденият плат, защо даден атребут се е носил по начинът, по който се носи. Ще научите множество игри, за които не сте подозирали. Ако изберете да пресъздадете занаят, ако го правите по технологиите, които са се използвали тогава, вие ще възстановите , отдавна забравен занаят или технология. Прилагайки пълна автентичност в дейността си, ще имате възможност да разберете, защо дадена част от технологията се е правила точно по този начин или дадена дреха се е носила точно по този начин и прочие. Ще имате възможност(ако желаете) да научите HEMA (Historical European Martial Arts), бойни формации и много други.

През нощта, ще прекарвате край огъня(обикновено събитията са през летните месеци на годината) в приятна компания с бира или медовина в ръка. Под звездите на чист въздух.

Ще прекарате от 2 до 5 дни в природата, край някоя крепост или манастир, ще избягате поне за няколко дни от ежедневието си и проблемите си. Ще релаксирате максимално.


Разбира се, ще трябва да се присъедините към някоя група. сдружение или клуб.
Всяка група специализира в дадена област, една специализира в бойни демонстрации, друга във full contact боеве, трети в занаяти, четвърти в сценично присъствие. Вие самите трябва да решите в какво ще се специализирате. По този начин ще имате възможност да изберете правилната група за възстановки.

събота, 3 септември 2016 г.

Бъклър, бозубанди, протектори за крака и колене, върхове за копие
Днес ми пристигнаха новите придобивки.
Първата е Бъклър. Юмручен щит, които в зрялото и късното средновековие се използва предимно за фехтовка. Показал съм и източника, като при репродукцията е изработена с леко изменение в дръжката.
Характеристики:
34 см диаметър
65Г стомана
2.2мм дебелина
Боядисан с черна боя и съвсем леко полиран
Дръжката е декорирана като опашка на змия
Кукичката на самата дръжка е изработена за да се закача на колан.


Протектори за крака и капачки за коленете(на тях им нямам снимки, скоро ще направя)
1.6мм
65Г стомана
Боядисани с черна боя и съвсем леко полирани.

 Бозубанди
Източник: Находка на бозубанди датирана от 1220г. намерена в днешна Молдова.
външна част от 2мм дебелина
вътрешна част от 1.5мм дебелина


Майстор: Мирослав Андонов

събота, 20 август 2016 г.

Подобрения по мечът тип Xa

Днес направих нещо , което се каних да сторя от много време.
Да пооправя дръжката на първият ми меч.
Въпреки, че не си личи , съм омотал по дръжката конопено въже, благодарение, на което хватът е много по удобен и стабилен. Сложих му и кафява естествена кожа, която си подхожда повече на ножницата и на коланът към ножницата.
Не е много красиво, но е по-удобно от преди.понеделник, 27 юни 2016 г.

Нов шлем - Северлие

Пристигна, новата ми придобивка - Северлие. Северлиетата са шлемове от едно цяло парче, които покриват горната част на главата(темето). Те са първообраза на базинетите.
Северлиетата се носят под кръстоносните шлемове (great helm) или под базинетите. Използват се като скрити шлемове. А под самите северлиета, може да се носят и ризничеви качулки(коифове) или самите коифове да бъдат прикачени към скритият шлем.


Източник:


Библията на Мациежовски ( Maciejowski )65G стомана
1.5мм дебелина
Термично обработен и закален
в централната си част шлемът е подсилен.
Подшлемен регулатор от естествена кожа.

петък, 27 май 2016 г.

Участие в "Фестивал на Средновековните традиции , бит и култура - Калето Мездра

Миналата седмица се проведе Фестивал на Средновековните традиции бит и култура в АК "Калето" - Мездра. Събитието се проведе на 21 и 22 май .
Взех участие в събитието с кръстоносно снаряжение и въоръжение от 13 век част от Проект: Св. Лазар - България.
четвъртък, 12 май 2016 г.

Фестивал на средновековните традиции, бит и култура "Калето - Мездра 2016"

На 21 и на 22 май, ще се проведе второто издание на Фестивал на средновековните традиции, бит и култура "Калето - Мездра 2016"  в АК "Калето". В Което събитие реенактори и групи от България ще представят средновековният бит и култура на българи, кумани, византийци и други народи. Ще бъдат демонстрирани занаяти и различни активности.

Ще се включим във фестивалът с групата ни "Проект: Св. Лазар", ще покажем страница от животът на кръстоносните рицари от орденът на Св. Лазар Йерусалимски. Ще демонстрираме бойни техники и военно дело.


Начало: 21.05, от 9.00ч. официално откриване в 10.30ч.
Край: 22.05. в 14.00ч.
Вход Свободен
Очакваме Ви!


вторник, 26 април 2016 г.

Нов Щит

След 3 дни майсторене, завърших вторият си щит.
Този щит е за третата ми реконструкция - рицар кръстоносец от ордена на Св. Лазар.
боядисването не стана по план, но като визия щитът е идеален.
Като добавих един ремък за носене на гръб.
И отново забравих да сложа възглавничка под ремъците.
дебелина на щита 10мм
100 см височина
62 см ширина
Форма - триъгална или още "хварчило"
4 пласта плат

вторник, 1 март 2016 г.

Прогрес в кръстоносната ми реконструкция

Днес реших да се поразтъпча с ризниците, шлемовете и мечовете по планинските пътеки и да си направя малко снимчици на чист въздух .
Ето както се получи.
Като вече имам в наличност:
- Гамбезон
- Ризница
- Ризничев койф (качулка от нитовани халки)
- Шлем
- Северлие (скрит шлем)
- Меч
- Брадва
- Щит
- Сюрко
- Монашеска робавторник, 2 февруари 2016 г.

Брадва

Сдобих се с още едно оръжие - брадва.
Използвани са почти през цялото средновековие, като придобиват популярност и по българските земи.
Снимка на самата брадва:

С параметри:
1000 грама
75 см дължина на дръжката
19 см дължина на брадвата 
 8 см ширина на брадвата
3мм дебелина на режещият ръб.
ст45 стомана
Естествена черна кожа, под нея е навит коноп за по-добро захващне

петък, 22 януари 2016 г.

Ризничев койф

Днес се сдобих с нова придобивка  - койф, качулка от халки.

Койф
4в1 плетка
нитовани халки
9мм вътрешен диаметър на халките
1.5мм дебелина на халките.
още не съм теглил койфа, но мисля, че има 3кг.Качвам една снимка на която съм пробвал, койфът, с текстилната ми качулка правена за византийският ми шлем. Предстои да си направя подшлемна качулка специално за този койф.


сряда, 20 януари 2016 г.

Нова ножница

Днес довърших третата си ножница, сега всеки меч си има ножница - както се казва в една поговорка. Тя е предназначена за мечът ми от Ханвей - ръка и половина.
Тъй, като тези мечове вървят с ножници от фибростъкло, реших да изхвърля дадената ми от Ханвей ножница. Ето сега резултата.
Третата ножница стана сравнително добре. Като за трета поредна изработка доизчистих косурите от предните две - тоест, изтъних я до голяма степен. както на ширина така и на дължина. Изгладих и ръбовете и направих края на ножницата заоблен, нещо, което пропусках в предните две ножници.
Самата ножница отново няма типичната яйцевидна форма, но според мен, тя не е задължителна. Не са недопостими и други форми на каниите/ножниците.
Предстои да я байцовам и лакирам, след което, да и сложа ремъци за колан.

Редакция на кавалерийският меч

Днес кавалерийският меч претърпя малка операция.2см от острието му бяха отрязани.
А причината, че върхът му бе пропукан. С времето тази пукнатина се разцепи все повече и повече, докато вече не можеше да се игнорира, като фактор.
Пукнатината беше около 1 см и половина. Отнети бяха 2см от цялостната дължина на острието. Тъй като се стремеше да се избегнат бъдещи пукнатини, в случай, че пукнатината е успяла да проникне във вътрешността на острието.
Сега острието от 93.5 см стана на 91.5 см.
Все още мечът се усеща лек като перце. Надявам се баланса му да не бъде проблем.

Бъдещи подобрения по мечът, ще бъде заточването на острието. Сега мечът е остър, но мисля да го направя остър като бръснач (razor blade sharp).